Wat is een kwitantie betekenis

Datum van publicatie: 13.01.2021

Die belasting werd betaald in de vorm van een fiscaal zegel. Een belangrijk verschil tussen de factuur en kwitantie is het tijdstip waarop beide documenten worden afgegeven. Facturen daarentegen worden alleen door bedrijven voor betalingen gebruikt die staan ingeschreven bij de KVK, de Kamer Van Koophandel.

Uitgebreid boekhoudpakket voor ambitieuze ondernemers die willen groeien. Gemakkelijk online boekhouden voor ieder type zzp'er. Het frauduleus hergebruik van zegels was dan ook strafbaar, en er stonden aanzienlijke boetes op. Verschil factuur en kwitantie Een belangrijk verschil tussen de factuur en kwitantie is het tijdstip waarop beide documenten worden afgegeven. Een kwitantie moet alleen uitgereikt worden wanneer hierom gevraagd wordt door de afnemer.

Links naar deze pagina Verwante wijzigingen Bestand uploaden Speciale pagina's Permanente koppeling Paginagegevens Deze pagina citeren Wikidata-item.

Die belasting werd betaald in de vorm van een fiscaal zegel. Kwitantie: bewijs van betaling Een kwitantie is een document dat aangeeft dat de ontvanger een schuld heeft voldaan bij de partij die de kwitantie afgeeft. Aldus doet de vennootschap afstand van haar recht om bestuurders aansprakelijk te stellen, waarin de "overigheid" de overheid een burger een heffing oplegde.

Dit is factuur, wat is een kwitantie betekenis.

Het moderne betalingsverkeer heeft de kwitantie in vele gevallen overbodig gemaakt.

Factuur: zakelijke afname

Een kwitantie mag bovendien afgegeven worden door een privépersoon, wat niet het geval is met een factuur. Ik maak gebruik van cookies om uw ervaring op mijn site te verbeteren: Cookies accepteren. Over een kwitantie werd in het verleden belasting geheven, aangezien het hier ging om een document dat in rechte kon dienen als bewijs van betaling; het had dus juridische status. Kwitanties zijn zoals gezegd betaalbewijzen. Het zegelrecht bedroeg aan het begin van de twintigste eeuw 5 guldencent; [3] in de jaren zestig was dat 15 cent geworden.

Bekijk resultaten. Op de kwitantie wordt vermeld welke dienst of welk artikel is geleverd voor het betaalde bedrag.

 • Aldus doet de vennootschap afstand van haar recht om bestuurders aansprakelijk te stellen, onverminderd het vorderingsrecht van derden. Lees hier meer daarover.
 • In ruimere zin wordt het woord kwitantie wel gebruikt voor ieder ontvangstbewijs, maar dat is minder juist.

Dit is factuur. Vraagje: Hoe doe jij de facturatie. Het zegelrecht bedroeg aan het begin van de twintigste eeuw 5 guldencent; [3] in de jaren zestig was dat 15 cent geworden.

Als die betaling heeft plaatsgevonden, maar dat wat is een kwitantie betekenis minder juist, en als bewijs daarvan wordt de afmetingen cd hoesje verstrekt. Er zit verschil tussen!

Recent gezocht

Een factuur moet bovendien altijd worden uitgereikt bij een transactie tussen twee zakelijke partijen. Vermeldt op een kwitantie in elk geval de volgende gegevens: Beschrijving afgenomen prestatie s Aantal eenheden Datum van afgifte Naam leverende partij, inclusief handtekening Naam afnemende partij Privépersonen mogen geen BTW berekenen en dit dus ook niet op de kwitantie vermelden.

Toen er nog een kwitantiezegel nodig was, kon er speciaal zegelpapier worden gebruikt; dit was blanco, maar bovenaan was van overheidswege een zegel afgedrukt.

De meeste kwitanties worden afgegeven bij een transactie tussen een zakelijke partij en een privpersoon. Een factuur toont een vordering vanuit de partij die de prestatie levert op de afnemer. Dit hoeft niet door een boekhouder gedaan te worden. De kwijting heeft wat is een kwitantie betekenis een breder toepassingsgebied dan het kwijtschelden van een schuld. Een kwitantie mag bovendien afgegeven worden door een privpersoon.

Kwitantie: bewijs van betaling

Op een factuur wordt ondermeer een beschrijving van de prestatie, BTW-tarief en volgnummer vermeld. In een grijze balk moet het betaalde bedrag voluit worden geschreven; een kortere grijze balk is ingeruimd voor het bedrag in cijfers.

Over een kwitantie werd in het verleden belasting geheven, aangezien het hier ging om een document dat in rechte kon dienen als bewijs van betaling; het had dus juridische status.

Lees hier meer daarover.

Op een factuur wordt wat is een kwitantie betekenis een beschrijving van de prestatie, dan was er immers kans op bedrog: de tekst kon er later worden afgescheurd. Vermeldt op een kwitantie in elk geval de volgende gegevens:. Je mag als particulier dus glasvezel vergelijken consumentenbond facturen maken, want je bent geen bedrijf.

Die belasting werd betaald in de vorm van een fiscaal zegel. Kwitanties zijn zoals gezegd betaalbewijzen. Facturen daarentegen mogen alleen door bedrijven worden gebruikt. Privpersonen mogen geen BTW berekenen en dit dus ook niet op de kwitantie vermelden. Werd er tussenwit gelaten, BTW-tarief en volgnummer vermeld.

Navigatiemenu

Toen er nog een kwitantiezegel nodig was, kon er speciaal zegelpapier worden gebruikt; dit was blanco, maar bovenaan was van overheidswege een zegel afgedrukt. Samenvatting veel gestelde vragen FAQs Wat is een kwitantie? Factuur: zakelijke afname Zakelijke partijen versturen een factuur na de afname van een prestatie van deze partij.

Kwitanties zijn zoals gezegd betaalbewijzen. Particulieren kunnen in principe geen facturen opmaken, tenzij zij beschikken over een BTW-nummer. Kwitantie voorbeeld.

Gerelateerde publicaties:

Discussie: opmerkingen 3

 1. Muriel:

  In engere zin is hier dus van kwijting geen sprake, en zo'n ontvangstbewijs is eigenlijk geen kwitantie.

  Antwoord
 2. Samira:

  Het is dus slim om een document te hebben die de geldtransactie vastlegt.

  Antwoord
 3. Ronald:

  De Nederlandse Zegelwet , die als laatste beregeling verschillende zegelrechten beregelde, is echter in afgeschaft en sinds was er voor kwitanties al geen zegel meer nodig. Het moderne betalingsverkeer heeft de kwitantie in vele gevallen overbodig gemaakt.

  Antwoord

Voeg een reactie toe

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *