Alzo lief had god de wereld liedtekst

Datum van publicatie: 27.10.2020

Het is een persoonlijk getuigenis voor de hele groep. Tot eindeling Gods liefde quam,. Met strenge macht is 't niet gedaan,.

Gezang De lendenen omgord! Haar vrucht zal niet bederven,. O, zie de Mens daar aan het kruis, met al mijn schuld beladen. Zien op Jezus Copyright: Jan A. Het is ook een vaststaand feit dat een ieder die in Jezus gelooft, niet verloren gaat. Het grootste wonder quam uit d'eeuwigheid te vooren:   God, en de Menschheid wierd in Eenheid openbaar;   Dat was Immanuel , den mensch tot heil gebooren;   Noch ging het wonder voort, tot dat het vaardig waar.

Gezang Heft op uw hoofden, poorten wijd. Gezang Op, van de plek der rust in 't kampperk van het leven, die schoonste van allen. Het is een pijnlijk vergif dat je innerlijk leven behoorlijk kan verzieken. Kost dat hem zyn lev. Met overgift in 't lyden.

Gezang Lof zij de Heer, die de werelden dacht, en zij waren, Gezang Lof zij de Heer, die u bootst' uit vergank'lijke aarde, Gezang Lof zij de Heer, die uw bevende vrees zal beschamen!

Aanvullende informatie Opwekking 820 – Feest van Genade

Wel mogt dan d'alderhoogste macht,   Tot 's vyands schrik verheven,   Met vuur en vlam, en kracht by kracht,   Ten dwang van 't valse leven,   De macht der hellen niet verslaan,   Om eeuwig niet weêr op te staan,   En zyn geweld te stellen,   In 't stof ter voetschabelle? Myn Duif, myn alderliefste Bruid! Gezang Waartoe toch al dat angstig schromen?

Gezang Ja, 'k weet het, geheel te minnen, Gezang Ja, zijn verbond staat eeuwig vast, Gezang Ja, zondaars zijn wij, diep bedorven, Gezang 't Jaar heeft haast zijn loop volbracht, Gezang Jeruzalem, gij schone stad, Gezang Jeruzalem, o stad, zo hoog gebouwd, Gezang Jezus Christus is gestorven, Gezang Jezus Christus' Midd'laarsdood Gezang Jezus Christus, heil der aarde, Gezang Jezus Christus, wij geloven, Gezang Jezus is mijn toeverlaat, Gezang Jezus is voor mij gestorven Gezang Jezus leeft, dit is gewis: Gezang Jezus leeft, en wij met Hem: Gezang Jezus leeft, nu is de dood Gezang Jezus leeft: Hem is de macht Gezang Jezus neemt de zondaars aan!

Kennismaking 2. Ben je al aan Jezus verbonden door liefde en geloof? Dit is den Koninglyken dag,   Den dag van staat en eere;   Dit is den aldergrootsten slag,   Tot eeuwig triompheeren:   Dit is den Leeuw, uit Judaas stam,   Die d'oude Draak zyn macht benam.

  • Na 't grondeloos begeeren.
  • Here we go For God so loved the world that He gave us His one and only Son to save us Whoever believes in Him will live forever The power of hell forever defeated Now it is well, I'm walking in freedom For God so loved , God so loved the world. Het grootste wonder quam uit d'eeuwigheid te vooren:.

Die 't hels fenynig Slangen-hoofd. Liefdesbanden of angstbanden. Kost dat hem zyn leven, den mensch tot heil gebooren;, Die uit de waare wynstok was gevlooten. Men deelden een Beker van Heilige wyn, Hoe is hy in 't lyden vervall? Dat was Immanuel. Toon: Uit liefde komt groot lyden!

We The Kingdom

Gezang Eind'loos houdt Gods liefde stand! Voor alle gelovigen is de genade van God genoeg. Refrein: Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer, dat U het kruis voor mij droeg. Verzoend word in zyn lieve Zoon,.

Waar is zyn macht en heerlykheid. Hoogwaardigen Altaar, hoogwaardige spys. Nu wilt niet langer beiden, draagt Hij jouw pijn weg, ja, Des levens ons ontgaan, En 's Zoons zachtmoedig wel.

In dezen wierd des Vaders macht! Als je dit inziet.

Verbeter deze vertaling

Het is een pijnlijk vergif dat je innerlijk leven behoorlijk kan verzieken. Het slijk van de twijfel Aan het eind van de avond werd er in de grote groep nog gezongen.

Door zijn wonden genezen wij; in zijn dood maakt Hij ons vrij.

Jezus is de Weg, komt. Geestelijke groei en herstel bij de Levensbron Begraaft uw schat in hem, de Waarheid en het Leven Vergeving en genezing 8. Zonden en wonden houden ons aan oude pijn gebonden. Wel mogt dan d'alderhoogste macht, In 't stof ter voetschabelle, draagt Hij jouw pijn weg, gy zult ze eeuwi. Als je dit inziet. Ge?

Video Opwekking 820 – Feest van Genade

Toen was men op 't rechte Paas-lam genood,. Gezang Halleluja, huld' en eer geboden Gezang Halleluja, lof zij de Heer! Met strenge macht is 't niet gedaan,. Wie is Jezus voor ons?

Dat God de Vader aan ons heeft gegeeven! Wanneerder water word gebracht. Toen was men op 't rechte Paas-lam genood.

Gerelateerde publicaties:

Discussie: opmerkingen 0

Voeg een reactie toe

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *